خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 46 - مسئولیت فرمانداری و اخلاق مدیریتی - ترجمه استاد دشتی


(نامه به یکى از فرمانداران در سال 38 هجرى، نوشته اند این نامه به مالک اشتر نوشته شد)
مسئوولیّت فرماندارى و اخلاق اجتماعى
 ص 559
پس از یاد خدا و درود همانا تو از کسانى هستى که در یارى دین از آنها کمک مى گیرم، و سرکشى و غرور گناهکاران را در هم مى کوبم. و مرزهاى کشور اسلامى را که در تهدید دشمن قرار دارند حفظ مى کنم، پس در مشکلات از خدا یارى جوى، و درشتخویى را با اندک نرمى بیامیز. در آنجا که مدارا کردن بهتر است مدارا کن، و در جایى که جز با درشتى کار انجام نگیرد، درشتى کن، پر و بالت را برابر رعیّت بگستران، با مردم گشاده روى و فروتن باش، و در نگاه و اشاره چشم، در سلام کردن و اشاره کردن با همگان یکسان باش، تا زورمندان در ستم تو طمع نکنند، و نا توانان از عدالت تو مأیوس نگردند. با درود


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 343

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,947,763