خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 45 - ستایش پروردگار و نکوهش دنیا - ترجمه استاد دشتی


(قسمتى از سخنرانى طولانى امام که در روز عید فطر در کوفه ایراد فرمود)
1-ضرورت ستایش پروردگار
ستایش خداوندى را سزاست که کسى از رحمت او مأیوس نگردد، و از نعمت هاى فراوان او بیرون نتوان رفت، خداوندى که از آمرزش او هیچ گنه کارى نا امید نگردد،
 ص 99
و از پرستش او نباید سرپیچى کرد. خدایى که رحمتش قطع نمى گردد و نعمت هاى او پایان نمى پذیرد.
2-روش برخورد با دنیا
دنیا خانه آرزوهایى است که زود نابود مى شود، و کوچ کردن از وطن حتمى است. دنیا شیرین و خوش منظر است که به سرعت به سوى خواهانش مى رود، و بیننده را مى فریبد، سعى کنید با بهترین زاد و توشه از آن کوچ کنید و بیش از کفاف و نیاز خود از آن نخواهید و بیشتر از آنچه نیاز دارید طلب نکنید.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 44 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 45

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,599,433