خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - حکمت : 405 - جاهلان متظاهر به دین(اعتقادى، سیاسى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: (چون عمّار پسر یاسر با مغیرة بن شعبه  بحث مى کرد و پاسخ او را مى داد، امام به او فرمود) اى عمّار مغیره را رها کن، زیرا او از دین به مقدارى که او را به دنیا نزدیک کند، برگرفته، و به عمد حقائق را بر خود پوشیده داشت، تا شبهات را بهانه لغزش هاى خود قرار دهد.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 447 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 448

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,920,032