خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 36 - هشدار و نصیحت خوارج نهروان - ترجمه استاد دشتی


(براى هشدار و نصیحت خوارج نهروان و تذکّر اشتباهات آنان در ماه صفر سال 37-هجرى فرمود)
شما را از آن مى ترسانم مبادا صبح کنید در حالى که جنازه هاى شما در اطراف رود نهروان  و زمین هاى پست و بلند آن افتاده باشد، بدون آن که برهان روشنى از پروردگار، و حجّت و دلیل قاطعى داشته باشید. از خانه ها آواره گشته و به دام قضا گرفتار شده باشید. من شما را از این حکمیّت نهى کردم ولى با سر سختى مخالفت کردید، تا به دلخواه شما کشانده شدم.
 ص 91
شما اى بى خردان، و بى خردان، اى ناکسان و بى پدران، من که این فاجعه را به بار نیاوردم و هرگز زیان شما را نخواستم.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 39 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 40

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,370,062