خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - حکمت : 322 - ضرورت تقویت روحیة مردم پس از جنگ(سیاسى، اجتماعى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: (وقتى امام از جنگ صفین باز مى گشت به محلّه شبامیان رسید، آواز گریه زنان بر کشتگان جنگ را شنید، ناگاه حرب بن شرحبیل شبامى بزرگ قبیله شبامیان خدمت امام رسید به او فرمود) آیا آن گونه که مى شنوم، زنان شما بر شما چیره شده اند چرا آنان را از گریه و زارى باز نمى دارید (حرب پیاده و امام سوار بر اسب مى رفتند، به او فرمود) باز گرد، که پیاده رفتن رییس قبیله اى چون تو پشت سر من، موجب انحراف زمامدار و زبونى مؤمن است.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 435

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,593,132