خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 231 - بیان ویژگی های پیامبر ص در«ذی قار» - ترجمه استاد دشتی


(این سخنرانى در سرزمین «ذى قار»  هنگام حرکت به سوى بصره در سال 36-هجرى ایراد شد و واقدى آن را در کتاب «جمل» نقل کرد)
پیامبر اسلام (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) آنچه را که به ابلاغ شد آشکار کرد، و پیام هاى پروردگارش را رساند. او شکاف هاى اجتماعى را به وحدت اصلاح، و فاصله ها را به هم پیوند داد و پس از آن که آتش دشمنى ها و کینه هاى بر افروخته در دل ها راه یافته بود، میان خویشاوندان یگانگى بر قرار کرد.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 283

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,401,632