خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 219 - تأسّف بر کشتگان جمل - ترجمه استاد دشتی


(در میدان نبرد جمل در سال 36-هجرى وقتى به جنازه طلحه  و عبد الرحمن بن عتاب  رسید فرمود:)
ابو محمد (طلحه) در این مکان، غریب مانده است به خدا سوگند خوش نداشتم قریش را زیر تابش ستارگان کشته و افتاده بینم به خونخواهى، بر فرزندان «عبد مناف» دست یافتم، ولى سر کردگانى «بنى جمح» از دستم گریختند، آنان براى کارى که در شأن آنها نبود سر بر افراشتند، و پیش از رسیدن به آن سرکوب شدند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 268 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 269

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,740,648