خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - حکمت : 211 - ارزش هاى اخلاقى (اخلاقى،اجتماعى،اقتصادى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: بخشندگى، نگاه دارنده آبروست، و شکیبایى دهان بند بى خردان، و عفو زکات پیروزى، و دورى کردن، کیفر خیانتکار، و مشورت چشم هدایت است. و آن کس که با رأى خود احساس بى نیازى کند به کام خطرها افتد، شکیبایى با مصیبت هاى شب و روز پیکار کند، و بى تابى، زمان را در نابودى انسان یارى دهد، و برترین بى نیازى ترک آرزوهاست، و چه بسا عقل که اسیر فرمانروایى هوس است، حفظ و به کار گیرى تجربه رمز پیروزى است، و دوستى نوعى خویشاوندى به دست آمده است، و به آن کس که به ستوه آمده و توان تحمّل ندارد اعتماد نکن.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 416

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,597,987