خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 169 - درباره اصحاب جمل و افشاء توطئه ناکثین - ترجمه استاد دشتی


(این سخنرانى را در سال 36 هجرى به هنگام حرکت اصحاب به سوى بصره ایراد فرمود:)
1-ضرورت اطاعت از رهبرى
همانا خداوند پیامبرى راهنما را با کتابى گویا، و دستورى استوار بر انگیخت. هلاک نشود جز کسى که تبهکار است و بدانید که بدعت ها به رنگ حق در آمده و هلاک کننده اند، مگر خداوند ما را از آنها حفظ فرماید، و همانا حکومت الهى حافظ امور شماست، بنابر این زمام امور خود را بى آن که نفاق ورزید یا کراهتى داشته باشید به دست امام خود سپارید. به خدا سوگند اگر در پیروى از حکومت و امام، اخلاص نداشته باشید، خدا دولت اسلام را از شما خواهد گرفت که هرگز به شما باز نخواهد گردانید و در دست دیگران قرار خواهد داد
2-افشاء توطئه ناکثین
همانا ناکثین عهد شکن  به جهت نارضایتى از حکومت من به یکدیگر پیوستند، و من تا آنجا که براى وحدت اجتماعى شما احساس خطر نکنم صبر خواهم کرد، زیرا آنان اگر براى اجراى مقاصدشان فرصت پیدا کنند، نظام جامعه اسلامى متزلزل مى شود.  آنها از روى حسادت بر کسى که خداوند حکومت را به او بخشیده است به طلب دنیا برخاسته اند. مى خواهند کار را به گذشته باز گردانند. حقّى که شما به گردن ما دارید، عمل کردن به کتاب خدا (قرآن)، و سنّت پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) و قیام به حق و بر پاداشتن سنّت اوست.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 185 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 186

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,375,263