خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 145 - دنیا شناسی و نکوهش بدعت ها - ترجمه استاد دشتی


1-دنیا شناسى
اى مردم شما در این دنیا هدف تیرهاى مرگ هستید، که در هر جرعه اى، اندوهى گلوگیر، و در هر لقمه اى استخوان شکسته اى قرار دارد، در دنیا به نعمتى نمى رسید جز با از دست دادن نعمتى دیگر، و روزى از عمر سالخورده اى نمى گذرد مگر به ویرانى یک روز از مهلتى که دارد، و بر خوردنى او چیزى افزوده نمى شود مگر به نابود شدن روزى تعیین شده، و اثرى از او زنده نمى شود مگر به نابودى اثر دیگر، و چیزى براى او تازه و نو نمى شود مگر به کهنه شدن چیز دیگر، و چیز جدیدى از او نمى روید مگر به درو شدن چیزى دیگر، ریشه هایى رفتند که ما شاخه هاى آن مى باشیم، چگونه شاخه ها بدون ریشه ها برقرار مى مانند
2-نکوهش از بدعت ها
هیچ بدعتى در دین ایجاد نمى شود مگر آن که سنّتى ترک گردد، پس از بدعت ها بپرهیزید، و با راه راست و جادّه آشکار حق باشید، نیکوترین کارها سنّتى است که سالیانى بر آن گذشته و درستى آن ثابت شده باشد، و بدترین کارها آنچه که تازه پیدا شده و آینده آن روشن نیست.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 149 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 150

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,955,566