خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 139 - هنگام تشکیل شورا - ترجمه استاد دشتی


(در سال 23-هجرى وقتى در شوراى شش نفره تنها با تأیید داماد عثمان «عبد الرحمن» به عثمان رأى دادند و حقائق مسلّم را نادیده گرفتند، فرمود):
ویژگى هاى امام علیه السّلام (و هشدار از حوادث خونین آینده)
مردم هیچ کس پیش از من در پذیرش دعوت حق شتاب نداشت، و چون من کسى در صله رحم، و بخشش فراوان تلاش نکرد، پس به سخن من گوش فرا دهید، و منطق مرا در یابید، که در آینده اى نه چندان دور براى تصاحب خلافت شمشیرها کشیده شده، و عهد و پیمان ها شکسته خواهد شد، تا آن که بعضى از شما پیشواى گمراهان و پیرو جاهلان خواهید شد.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 145

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,584,439