خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 136 - درباره بیعت با آن حضرت ع - ترجمه استاد دشتی


(آنگاه که همه با امام بیعت کردند و عبد اللّه بن عمر، سعد بن ابى وقاص، محمّد بن مسلمه، حسّان بن ثابت، و اسامة بن زید از بیعت سرباز زدند امام علیه السّلام این سخنرانى را در مدینه در سال 35-هجرى ایراد کرد)  

بیعت شما مردم با من بى مطالعه و ناگهانى نبود، و کار من و شما یکسان نیست، من شما را براى خدا مى خواهم و شما مرا براى خود مى خواهید. اى مردم براى اصلاح خودتان مرا یارى کنید. به خدا سوگند که داد ستمدیده را از ظالم ستمگر بستانم، و مهار ستمگر را بگیرم و به آبشخور حق وارد سازم، گر چه تمایل نداشته باشد.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 142

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,580,452