خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 131 - علل پذیرش حکومت و صفات یک رهبر عادل - ترجمه استاد دشتی


(این خطبه در منبر کوفه ایراد شد و به خطبه «منبریّه» معروف است که در آن علل پذیرش حکومت و صفات یک رهبر عادل را بیان مى دارد)  
1-علل نکوهش کوفیان
اى مردم رنگارنگ، و دل هاى پریشان و پراکنده، که بدن هایشان حاضر و عقل هایشان از آنها غایب و دور است من شما را به سوى حق مى کشانم، امّا چونان بزغاله هائى که از غرّش شیر فرار کنند مى گریزید هیهات که با شما بتوانم تاریکى را از چهره عدالت بزدایم، و کجى هاى را که در حق راه یافته است نمایم.
 ص 249
2-فلسفه حکومت اسلامى
خدایا تو مى دانى که جنگ و درگیرى ما براى به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، بلکه مى خواستیم نشانه هاى حق و دین تو را به جایگاه خویش باز گردانیم، و در سرزمین هاى تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیده ات در أمن و أمان زندگى کنند، و قوانین و مقررّات فراموش شده تو بار دیگر اجراء گردد.
3-شرائط رهبر اسلامى
خدایا من نخستین کسى هستم که به تو روى آورد، و دعوت تو را شنید و اجابت کرد، در نماز، کسى از من جز رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) پیشى نگرفت، همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت ها و احکام مسلمین، ولایت و رهبرى یابد، و امامت مسلمین را عهده دار شود، تا در اموال آنها حریص گردد، و نادان نیز لیاقت رهبرى ندارد تا با نادانى خود مسلمانان را به گمراهى کشاند، و ستمکار نیز نمى تواند رهبر مردم باشد، که با ستم حق مردم را غصب و عطاهاى آنان را قطع کند، و نه کسى که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل مى کند و گروهى را بر گروهى مقدّم مى دارد، و رشوه خوار در قضاوت نمى تواند امام باشد زیرا که براى داورى با رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال، و حق را به صاحبان آن نمى رساند، و آن کس که سنّت پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) را ضایع مى کند لیاقت رهبرى ندارد زیرا که امّت اسلامى را به هلاکت مى کشاند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 138 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 139

جستجو فراز بعد فراز قبل 
در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,928,137