خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - حکمت : 112 - مشکلات شیعه بودن!! (اعتقادى ، سیاسى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: هر کس ما اهل بیت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم را دوست بدارد، پس باید فقر را چونان لباس رویین بپذیرد. (یعنى آماده انواع محرومیّت ها باشد) «این کلمات را به معانى دیگرى تفسیر مى کنند که اینجا جاى ذکر آن نیست»

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 401

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,937,988