خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 110 - ره آورد برخی از مبانی اعتقادی و ارزش قرآن - ترجمه استاد دشتی


 ص 211
(این خطبه قبل از سیّد رضى در میان دانشمندان به خطبه دیباج معروف بود).
1-ره آورد برخى از مبانى اعتقادى
همانا بهترین چیزى که انسان ها مى توانند با آن به خداى سبحان نزدیک شوند، ایمان به خدا و ایمان به پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) و جهاد در راه خداست، که جهاد قلّه بلند اسلام، و یکتا دانستن خدا بر اساس فطرت انسانى است. بر پاداشتن نماز آیین ملّت اسلام، و پرداختن زکات تکلیف واجب الهى، و روزه ماه رمضان، سپرى برابر عذاب الهى است، و حج و عمره، نابود کننده فقر و شستشو دهنده گناهان است. و صله رحم مایه فزونى مال و طول عمر، و صدقه هاى پنهانى نابود کننده گناهان است، و صدقه آشکارا، مرگ هاى ناگهانى و زشت را باز مى دارد، و نیکوکارى، از ذلّت و خوارى نگه مى دارد. به یاد خدا باشید که نیکوترین ذکر است، و آنچه پرهیزکاران را وعده دادند آرزو کنید که وعده خدا راست ترین وعده هاست، از راه و رسم پیامبرتان پیروى کنید که بهترین راهنماى هدایت است، رفتارتان را با روش پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) تطبیق دهید که هدایت کننده ترین روش هاست.
2-ارزش قرآن
و قرآن را بیاموزید، که بهترین گفتار است، و آن را نیک بفهمید که بهار دل هاست. از نور آن شفا و بهبودى خواهید که شفاى سینه هاى بیمار است، و قرآن را نیکو تلاوت کنید که سود بخش ترین داستان هاست، زیرا عالمى که به غیر علم خود عمل کند، چونان جاهل سرگردانى است که از بیمارى نادانى شفا نخواهد گرفت، بلکه حجّت بر او قویتر و حسرت و اندوه بر او استوارتر و در پیشگاه خدا سزاوارتر به نکوهش است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 114 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 115

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,921,372