خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 11 - در جنگ جمل؛ هنگام دادن پرچم به دست فرزندش محمّد حنفیّه - ترجمه استاد دشتی


(در جنگ جمل سال 36-هجرى روز پنجشنبه 15-جمادى الآخر هنگام دادن پرچم به دست فرزندش محمد حنفیّه فرمود):
اگر کوه ها از جاى کنده شوند تو ثابت و استوار باش، دندان ها را برهم به فشار، کاسه سرت را به خدا عاریت ده، پاى بر زمین میخکوب کن، به صفوف پایانى لشکر دشمن بنگر، از فراوانى دشمن چشم بپوش، و بدان که پیروزى از سوى خداى سبحان است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 16

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,590,254