خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 106 - تعریفی جامع از اسلام، دعا برای پیامبر ص و علل سقوط امّت - ترجمه استاد دشتی


p> ص 197
(این خطبه در شهر کوفه در نکوهش و هشدار کوفیان ایراد شد)
1-ره آورد اسلام
ستایش خداوندى را سزاست که راه اسلام را گشود، و راه نوشیدن آب زلالش را بر تشنگان آسان فرمود. ستون هاى اسلام را در برابر ستیزه جویان استوار کرد و آن را پناهگاه أمنى براى پناه برندگان، و مایه آرامش براى وارد شوندگان قرار داد. اسلام، حجّت و برهان براى گویندگان، و گواه روشن براى دفاع کنندگان، و نور هدایتگر براى روشنى خواهان، و مایه فهمیدن براى خردمندان، و عقل و درک براى تدبیر کنندگان، و نشانه گویا براى جویندگان حق، و روشن بینى براى صاحبان عزم و اراده، پند پذیرى براى عبرت گیرندگان، عامل نجات و رستگارى براى تصدیق کنندگان، و آرامش دهنده تکیه کنندگان، راحت و آسایش توکّل کنندگان، و سپرى نگهدارنده براى استقامت دارندگان است. اسلام روشن ترین راه ها است، جادّه هایش درخشان، نشانه هاى آن در بلندترین جایگاه، چراغ هایش پرفروغ و سوزان، میدان مسابقه آن پاکیزه براى پاکان، سرانجام مسابقه هاى آن روشن و بى پایان، مسابقه دهندگان آن پیشى گیرنده و چابک سوارانند. برنامه این مسابقه، تصدیق کردن به حق، راهنمایان آن، اعمال صالح، پایان آن، مرگ، میدان مسابقه، دنیا، مرکز گرد آمدن مسابقه دهندگان، قیامت، و جایزه آن بهشت است.
2-دعا براى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )
تا آن که خداوند با دست پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) شعله اى از نور براى طالبان آن بر افروخت، و بر سر راه گمشدگان چراغى پرفروغ قرار داد. خداوندا پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) امین و مورد اطمینان و گواه روز قیامت است، نعمتى است که بر انگیخته و رحمتى است که به حق فرستاده اى. خداوندا بهره فراوانى از عدل خود به او اختصاص ده، و از احسان و کرم خود فراوان به او ببخش. خدایا بناى دین او را از آنچه دیگران بر آورده اند، عالى تر قرار ده. او را بر سر خان کرمت گرامى تر دار، و بر شرافت مقام او در نزد خود بیفزا، و وسیله تقرّب خویش را به او عنایت فرما، و بلندى مقام و فضیلت او را بى مانند گردان، و ما را از یاران او محشور فرما، چنانکه نه زیانکار باشیم و نه پشیمان، نه دور از راه حق باشیم و نه شکننده پیمان، نه گمراه باشیم و نه گمراه کننده بندگان، نه فریب هواى نفس خوریم و نه وسوسه شیطان.
3-ره آورد بعثت پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )
مردم از سر نعمت بعثت پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) و لطف خداوند بزرگ به مقامى رسیده اید که حتّى کنیزان شما را گرامى مى دارند، و به همسایگان شما محبّت مى کنند، کسانى براى شما احترام قائلند که شما از آنها برترى نداشته و بر آنها حقّى ندارید
 ص 199
کسانى از شما مى ترسند که نه ترس از حکومت شما دارند و نه شما بر آنها حکومتى دارید.
مى گویم: (این کلمات در خطبه 72-نیز وجود داشت، امّا بدان جهت که اضافات مفیدى داشت در اینجا نیز آورده ایم).
4-علل سقوط و سیر ارتجاعى امّت
با آن همه بزرگوارى و کرامت، هم اکنون مى نگرید که قوانین و پیمان هاى الهى شکسته شده امّا خشم نمى گیرید، در حالى که اگر پیمان پدرانتان نقض مى شد ناراحت مى شدید، شما مردمى بودید که دستورات الهى ابتدا به دست شما مى رسید و از شما به دیگران ابلاغ مى شد و آثار آن باز به شما بر مى گشت. اما امروز جایگاه خود را به ستمگران واگذاردید، و زمام امور خود را به دست بیگانگان سپردید، و امور الهى را به آنان تسلیم کردید آنهایى که به شبهات عمل مى کنند، و در شهوات غوطه ورند (بنى امیه) به خدا سوگند اگر دشمنان، شما را در زیر ستارگان آسمان بپراکنند، باز خداوند شما را براى انتقام گرفتن از ستمگران گرد مى آورد.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 106 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 107

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,949,357