خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- سایت : مرکز تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری

سایت : مرکز تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری
   تعداد 813
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب درباره شهید سید علی اندرزگو؛ چریک مبارز مسلمان            تعداد استفاده : 808
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1359/05/10 در خطبه های نماز جمعه تهران حجم 3.8 MB

مدت :
کد: 23194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایارائه گزارش اولین روز جنگ به مجلس توسط آیت‌الله خامنه‌ای            تعداد استفاده : 806
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1359/07/01 به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع و رئیس کمسیوندفاع مجلس حجم 4.5 MB

مدت :
کد: 23193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه اینطق در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی کفایت سیاسی بنی‌صدر            تعداد استفاده : 808
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1360/03/31 چهارده دلیل برای اثبات عدم کفایت بنی صدر حجم 86.7 MB

مدت :
کد: 23192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
امام خمینی (ره)بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای            تعداد استفاده : 396
سخنرانی ها
اثر : امام خمینی (ره)
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1364/06/13 مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای حجم 1,611.9 MB

مدت :
کد: 23191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوریشان            تعداد استفاده : 876
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1364/06/13 مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای حجم223.7 MB

مدت :
کد: 23190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایپیام تلویزیونى حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مناسبت بیست‌‌ودوّم بهمن‌            تعداد استفاده : 817
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1361/11/19 حجم8.6 MB

مدت :
کد: 23189
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایسخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای به مناسبت دومین سالگرد شهیدان رجایی و باهنر            تعداد استفاده : 814
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1362/06/08 حجم 2.1 MB

مدت :
کد: 23188
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخاطرات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از دوران مبارزات انقلاب اسلامی            تعداد استفاده : 796
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1363/11/11 حجم 113.3 MB

مدت :
کد: 23187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخاطره‌ی رهبر انقلاب از اولین روزهای ورود امام به ایران            تعداد استفاده : 833
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1363/11/12 به او گفتم فرق امام و شما در مردمی بودن است حجم13.8 MB

مدت :
کد: 23186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایسی و پنج سال مجاهدت امام کاظم علیه‌السلام            تعداد استفاده : 777
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1364/01/23 خطبه‌های نماز جمعه تهران حجم1,723.3 MB

مدت :
کد: 23185
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایگفتگوی انتخاباتی با مردم در سال 64            تعداد استفاده : 772
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1364/05/14 حجم 575.3 MB

مدت :
کد: 23184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات در هشتمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در حراره            تعداد استفاده : 788
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1365/06/14 حجم 1,853.2 MB

مدت :
کد: 23183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایماجرای گفتگوی امام حسین علیه‌السلام و حضرت زینب در شب عاشورا            تعداد استفاده : 787
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1363/07/20 حجم7.8 MB

مدت :
کد: 23182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایروضه‌ی عصر عاشورا به روایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای            تعداد استفاده : 786
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1364/07/05 حجم11.0 MB

مدت :
کد: 23181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایماجرای شهادت حضرت عباس به روایت رهبر انقلاب            تعداد استفاده : 772
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1379/01/26 حجم13.6 MB

مدت :
کد: 23180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایماجرای شهادت حضرت علی‌‌اکبر ع به روایت رهبر انقلاب            تعداد استفاده : 780
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1377/02/17 حجم15.2 MB

مدت :
کد: 23179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایماجرای شهادت حضرت قاسم ابن‌الحسن به روایت رهبر انقلاب            تعداد استفاده : 717
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : حضرت قاسم ع
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1377/02/17 حجم15.4 MB

مدت :
کد: 23178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایماجرای شهادت حضرت علی اصغر به روایت رهبر انقلاب            تعداد استفاده : 738
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1365/06/21 حجم35.7 MB

مدت :
کد: 23177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایماجرای شهادت حضرت عبدالله بن الحسن به روایت رهبر انقلاب            تعداد استفاده : 687
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1363/07/05 حجم6.3 MB

مدت :
کد: 23176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایماجرای گفت‌وگوی حضرت امام حسین علیه‌السلام و عمر سعد در کربلا            تعداد استفاده : 721
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1363/07/20 حجم7.4MB

مدت :
کد: 23175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایماجرای شهادت جناب جون در کربلا            تعداد استفاده : 750
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : اصحاب امام حسین ع
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1363/07/20 ماجرای شهادت غلام حضرت اباعبدالله علیه‌السلام در کربلا به روایت رهبر انقلاب حجم5.0 MB

مدت :
کد: 23174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌های نماز جمعه تهران- 14 دی 65            تعداد استفاده : 728
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1365/09/14 خطبه‌های نماز جمعه تهران حجم735.2 MB

مدت :
کد: 23173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌های نماز جمعه تهران- 5بهمن 65            تعداد استفاده : 687
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1365/10/05 خطبه‌های نماز جمعه تهران حجم691.6 MB

مدت :
کد: 23172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌های نماز جمعه تهران _ 19بهمن 65            تعداد استفاده : 674
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1365/10/19 خطبه‌های نماز جمعه تهران حجم963.2 MB

مدت :
کد: 23171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌های نماز جمعه تهران _ 3 بهمن 65            تعداد استفاده : 680
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1365/11/03 خطبه‌های نماز جمعه تهران حجم535.6 MB

مدت :
کد: 23170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌های نماز جمعه تهران _1 اسفند 65            تعداد استفاده : 519
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1365/12/01 خطبه‌های نماز جمعه تهران حجم655.2 MB

مدت :
کد: 23169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌های نماز جمعه تهران_ 15 اسفند 65            تعداد استفاده : 484
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1365/12/15 خطبه‌های نماز جمعه تهران حجم508.8 MB

مدت :
کد: 23168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌های نماز جمعه تهران _ 18 اردیبهشت 66            تعداد استفاده : 470
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1366/02/18 خطبه‌های نماز جمعه تهران حجم923.2 MB

مدت :
کد: 23167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایامنیت در خلیج‌فارس تفکیک‌پذیر نیست            تعداد استفاده : 462
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1366/03/22 حجم7.1 MB

مدت :
کد: 23166
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌های نماز جمعه تهران _22خرداد 66            تعداد استفاده : 480
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1366/03/22 حجم579.7 MB

مدت :
کد: 23165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایحیات نورانی امام سجاد علیه‌السلام به روایت رهبر انقلاب            تعداد استفاده : 569
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1366/06/20 خطبه‌های نماز جمعه تهران حجم34.8 MB

مدت :
کد: 23164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایمبارزه با تحریف؛ مهمترین اقدام حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام            تعداد استفاده : 598
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1366/05/09 خطبه‌های نماز جمعه تهران حجم28.3 MB

مدت :
کد: 23163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخلیج‌فارس ناامن            تعداد استفاده : 485
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1366/07/24 خطبه‌های نماز جمعه تهران حجم 3.9 MB

مدت :
کد: 23162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌های نماز جمعه تهران_ 24 مهر 66            تعداد استفاده : 450
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1366/07/24 حجم937.7 MB

مدت :
کد: 23161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایزنی که تمام هستی اش را به جبهه فرستاده بود            تعداد استفاده : 428
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1366/08/29 بخشی از خطبه ی نمازجمعه ی تهران آیت الله خامنه ای در سال شصت و شش حجم 7.1 MB

مدت :
کد: 23160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات آیت‌الله خامنه‌ای درباره بمباران شیمیایی حلبچه            تعداد استفاده : 455
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1366/12/28 حجم 4.3 MB

مدت :
کد: 23159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره قیام سیدالشهدا            تعداد استفاده : 445
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1367/05/28 بیانات در جمع لشکر 31 عاشورا حجم 29.4 MB

مدت :
کد: 23158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایحج، جشنی که عزا شد            تعداد استفاده : 459
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1367/04/12 گزیده بیانات رهبر انقلاب در خطبه‌های نمازجمعه تهران در اولین سالگرد حج خونین حجم 7.4 MB

مدت :
کد: 23157
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایایثار بزرگ امیرالمومنین علیه‌السلام برای حفظ جان پیامبر اسلام در واقعه‌ی لیلة‌المبیت            تعداد استفاده : 431
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/02/08 خطبه‌های نماز جمعه تهران حجم7.5 MB

مدت :
کد: 23156
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایذکر تا لحظه‌ی آخر            تعداد استفاده : 445
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/03/18 مراسم بیعت فرماندهان کمیته‌‌‌های انقلاب اسلامی خاطره رهبری از امام خمینی ره حجم15.4 MB

مدت :
کد: 23155
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایقلک‌های بچه‌ها و اشک‌های امام-ره            تعداد استفاده : 362
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/03/18 مراسم بیعت فرماندهان کمیته‌‌‌های انقلاب اسلامی خاطره رهبری از امام خمینی ره حجم12.7 MB

مدت :
کد: 23154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در مراسم بیعت دانشجویان            تعداد استفاده : 467
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/03/23 مراسم بیعت دانشجویان حجم 30.6 MB

مدت :
کد: 23153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات در مراسم بیعت معلمان و دانش آموزان            تعداد استفاده : 466
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/03/26 حجم 19.6 MB

مدت :
کد: 23152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایمراسم بیعت نیروهای ژاندارمری و شهربانی و سازمان پلیس قضایی            تعداد استفاده : 448
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/03/28 مراسم بیعت نیروهای ژاندارمری و شهربانی و سازمان پلیس قضایی حجم 21.8 MB

مدت :
کد: 23151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در مراسم بیعت پرسنل دستگاههای اطلاعاتی            تعداد استفاده : 474
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/03/30 مراسم بیعت پرسنل دستگاه‌های اطلاعاتی حجم17.0 MB

مدت :
کد: 23150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم            تعداد استفاده : 471
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/03/31 مراسم بیعت اقشار مختلف مردم حجم13.1 MB

مدت :
کد: 23149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات در مراسم بیعت طلاب و روحانیون            تعداد استفاده : 445
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/04/04 مراسم بیعت طلاب و روحانیون حجم26.3 MB

مدت :
کد: 23148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات در مراسم بیعت بسیجیان نمونه کشور            تعداد استفاده : 456
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/04/06 مراسم بیعت بسیجیان نمونه کشور حجم24.3 MB

مدت :
کد: 23147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات در مراسم بیعت مسئولان نهضت سواد آموزی            تعداد استفاده : 453
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/04/08 مراسم بیعت مسئولان نهضت سواد آموزی حجم29.5 MB

مدت :
کد: 23146
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در مراسم بیعت مسئولان و مردم استان‌های یزد و کهگیلویه و بویر احمد            تعداد استفاده : 488
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/04/11 مراسم بیعت مسئولان و جمعی از مردم استان‌های یزد و کهگیلویه و بویر احمد حجم103.3 MB

مدت :
کد: 23145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در مراسم بیعت ائمه‌ی جمعه‌            تعداد استفاده : 420
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/04/12 مراسم بیعت ائمه‌ی جمعه‌ حجم206.1 MB

مدت :
کد: 23144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در مراسم بیعت جمعی از اصناف تهران و روستائیان کشور            تعداد استفاده : 407
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/04/14 مراسم بیعت جمعی از اصناف تهران و روستائیان کشور حجم83.4 MB

مدت :
کد: 23143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در مراسم بیعت جمعی از بانوان سراسر کشور            تعداد استفاده : 432
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/04/15 مراسم بیعت جمعی از بانوان سراسر کشور حجم25.6 MB

مدت :
کد: 23142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در مراسم بیعت فرماندهان و مسؤولان سپاه پاسداران            تعداد استفاده : 393
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/04/19 مراسم بیعت فرماندهان و مسؤولان سپاه پاسداران حجم102.2 MB

مدت :
کد: 23141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار میهمانان خارجی مراسم اربعین امام خمینی-ره            تعداد استفاده : 402
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/04/22 دیدار میهمانان خارجی مراسم اربعین امام خمینی(ره) حجم111.6 MB

مدت :
کد: 23140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبررسی 10 کار بزرگ حضرت امام خمینی رحمه‌الله در طول دوران رهبری نهضت اسلامی            تعداد استفاده : 385
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/04/23 خطبه‌های نماز جمعه تهران حجم1,292.8 MB

مدت :
کد: 23139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در مراسم بیعت مسئولان احداث مرقد امام خمینی-ره            تعداد استفاده : 403
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/04/28 مراسم بیعت مسئولان احداث مرقد امام خمینی(ره) حجم121.5 MB

مدت :
کد: 23138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از روحانیون            تعداد استفاده : 399
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/05/11 دیدار جمعی از روحانیون حجم191.3 MB

مدت :
کد: 23137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در مراسم تودیع اعضای هیأت دولت‌            تعداد استفاده : 398
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/05/18 مراسم تودیع اعضای هیأت دولت‌ حجم73.4 MB

مدت :
کد: 23136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار جمع کثیرى از خانواده‌هاى معظّم شهدا و ایثارگران            تعداد استفاده : 404
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/05/23 دیدار جمع کثیری از خانواده‌های معظّم شهدا و ایثارگران حجم148.0 MB

مدت :
کد: 23135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم            تعداد استفاده : 367
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/06/01 دیدار اقشار مختلف مردم حجم123.2 MB

مدت :
کد: 23134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیأت دولت            تعداد استفاده : 391
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/06/08 دیدار اعضای هیأت دولت حجم81.0 MB

مدت :
کد: 23133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در آستانه اربعین حسینی            تعداد استفاده : 373
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/06/29 دیدار اقشار مختلف مردم حجم46.1 MB

مدت :
کد: 23132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم            تعداد استفاده : 366
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/07/05 دیدار اقشار مختلف مردم حجم137.8 MB

مدت :
کد: 23131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعى از مسئولان نهادها و سازمان‌هاى خدماتى و حمایت‌کننده            تعداد استفاده : 385
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/07/12 دیدار جمعی از مسئولان نهادها و سازمان‌های خدماتی و حمایت‌کننده از مستضعفان و محرومان حجم149.7 MB

مدت :
کد: 23130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات در مراسم اعطای سردوشی به فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم نظامی نیروی زمینی            تعداد استفاده : 290
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/07/13 مراسم اعطای سردوشی به فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم نظامی نیروی زمینی حجم23.7 MB

مدت :
کد: 23129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار میهمانان شرکت‌کننده در کنفرانس وحدت اسلامى            تعداد استفاده : 350
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/07/24 دیدار میهمانان شرکت‌کننده در کنفرانس وحدت اسلامی حجم29.7 MB

مدت :
کد: 23128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران‌ _28 مهر68            تعداد استفاده : 362
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/07/28 حجم 96.3 MB

مدت :
کد: 23127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار ائمه‌ى جمعه و اقشار مختلف مردم            تعداد استفاده : 365
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/08/03 دیدار ائمه‌ی جمعه و اقشار مختلف مردم حجم 36.0 MB

مدت :
کد: 23126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان و دانش‌آموزان            تعداد استفاده : 372
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/08/10 دیدار دانشجویان و دانش‌آموزان حجم 176.6 MB

مدت :
کد: 23125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در مراسم ششمین دوره‌ى فرماندهى و ستاد دانشگاه امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 355
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/08/29 مراسم ششمین دوره‌ی فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسین علیه السلام حجم 25.3 MB

مدت :
کد: 23124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم            تعداد استفاده : 367
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/09/15 دیدار اقشار مختلف مردم حجم38.6 MB

مدت :
کد: 23123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم            تعداد استفاده : 351
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/09/22 دیدار اقشار مختلف مردم حجم29.1 MB

مدت :
کد: 23122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان و طلاب            تعداد استفاده : 377
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/09/29 دیدار جمعی از دانشجویان و طلاب حجم168.0 MB

مدت :
کد: 23121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم سراسر کشور            تعداد استفاده : 355
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/10/06 دیدار اقشار مختلف مردم سراسر کشور حجم166.2 MB

مدت :
کد: 23120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم قم            تعداد استفاده : 318
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/10/19 دیدار مردم قم حجم9.5 MB

مدت :
کد: 23119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار با جمع کثیرى از بانوان            تعداد استفاده : 336
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/10/26 دیدار با جمع کثیری از بانوان حجم8.7 MB

مدت :
کد: 23118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم            تعداد استفاده : 347
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/11/04 دیدار اقشار مختلف مردم حجم99.1 MB

مدت :
کد: 23117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم و میهمانان خارجى شرکت‌کننده در کنفرانس اندیشه‌ى اسلامى            تعداد استفاده : 338
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/11/12 دیدار اقشار مختلف مردم و میهمانان خارجی شرکت‌کننده در کنفرانس اندیشه‌ی اسلامی حجم104.8 MB

مدت :
کد: 23116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار فرمانده و جمع کثیرى از پرسنل نیروى هوایى ارتش            تعداد استفاده : 326
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/11/19 دیدار فرمانده و جمع کثیری از پرسنل نیروی هوایی ارتش حجم189.3 MB

مدت :
کد: 23115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران‌_ 20بهمن 68            تعداد استفاده : 345
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/11/20 حجم276.0 MB

مدت :
کد: 23114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار جمع کثیرى از علما و طلاب حوزه‌ى علمیه‌ى قم و تهران‌            تعداد استفاده : 348
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/12/02 دیدار جمع کثیری از علما و طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی قم و مدارس علمیه‌ی تهران‌ حجم189.6 MB

مدت :
کد: 23113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار پاسداران            تعداد استفاده : 358
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1368/12/10 دیدار پاسداران حجم168.7 MB

مدت :
کد: 23112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار مسؤولان کشورى و لشکرى در نخستین روز از سال نو            تعداد استفاده : 311
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1369/01/01 دیدار مسؤولان کشوری و لشکری در نخستین روز از سال نو حجم91.8 MB

مدت :
کد: 23111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم در روز پانزدهم ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 327
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1369/01/22 دیدار اقشار مختلف مردم در روز پانزدهم ماه مبارک رمضان حجم183.6 MB

مدت :
کد: 23110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم -روز سى‌ام ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 311
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1369/02/06 دیدار با اقشار مختلف مردم (روز سیم ماه مبارک رمضان) حجم162.5 MB

مدت :
کد: 23109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، به مناسبت عید سعید فطر            تعداد استفاده : 331
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1369/02/07 دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، به مناسبت عید سعید فطر حجم32.6 MB

مدت :
کد: 23108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم            تعداد استفاده : 313
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1369/03/02 دیدار اقشار مختلف مردم حجم165.8 MB

مدت :
کد: 23107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات در دیدار جمعی از آزادگان            تعداد استفاده : 326
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1369/05/29 حجم751.7 MB

مدت :
کد: 23106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی            تعداد استفاده : 319
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1369/07/16 دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی حجم21.0 MB

مدت :
کد: 23105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در مراسم فارغ‌التحصیلى و اخذ سردوشى در دانشگاه هوایى            تعداد استفاده : 243
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1369/08/28 مراسم فارغ‌التحصیلی و اخذ سردوشی در دانشگاه هوایی حجم66.8 MB

مدت :
کد: 23104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم            تعداد استفاده : 339
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1370/01/26 دیدار اقشار مختلف مردم حجم233.1 MB

مدت :
کد: 23103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از روحانیون استان لرستان‌            تعداد استفاده : 335
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1370/05/30 دیدار جمعی از روحانیون استان لرستان‌ حجم86.2 MB

مدت :
کد: 23102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران‌_5مهر 70            تعداد استفاده : 323
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1370/07/05 حجم114.7 MB

مدت :
کد: 23101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایبیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهدا            تعداد استفاده : 335
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1370/07/17 دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهدا حجم 20.8 MB

مدت :
کد: 23100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایگزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران نظام            تعداد استفاده : 344
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1371/06/24 دیدار کارگزاران نظام حجم 14.2 MB

مدت :
کد: 23099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایگزیده بیانات رهبر انقلاب در دیدار مسئولان دستگاه قضایى‌            تعداد استفاده : 321
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1371/10/23 دیدار مسئولان دستگاه قضایی حجم30.5 MB

مدت :
کد: 23098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران‌_7اسفند71            تعداد استفاده : 322
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1371/12/07 حجم193.2 MB

مدت :
کد: 23097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران‌_ 14خرداد 72            تعداد استفاده : 323
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1372/03/14 حجم195.1 MB

مدت :
کد: 23096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی خامنه ایخطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران‌_29 بهمن 72            تعداد استفاده : 328
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 1372/11/29 حجم235.1 MB

مدت :
کد: 23095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,816,298