خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : شهید آیت الله صدوقی

شهید آیت الله صدوقی

شهید آیت الله صدوقی

   تعداد 19
آوای یاران - وجوب جهاد در دفاع از ارزشهای اسلام تحت هر شرایطی            تعداد استفاده : 303
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:51

مدت : 04:51
کد: 41507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آوای یاران - مرگ شما را در می یا بد، در هر مکان که باشید.            تعداد استفاده : 286
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:00

مدت : 05:00
کد: 41506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آوای یاران - عمل روزه و دوری این عمل از ریا            تعداد استفاده : 307
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:09

مدت : 04:09
کد: 41505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آوای یاران - شرح و توضیحی پیرامون اسامی سوره مبارکه حمد            تعداد استفاده : 373
سخنرانی ها
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:49

مدت : 04:49
کد: 41504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آوای یاران - شرح حدیثی از امام صادق علیه السلام/ درباره حقوق شیعیان            تعداد استفاده : 300
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:53

مدت : 04:53
کد: 41503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آوای یاران - رنج و مصائب شیعیان در دفاع از اهل بیت علیهم السلام            تعداد استفاده : 296
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:26

مدت : 04:26
کد: 41502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آوای یاران - دفع شبهه ای پیرامون قیام امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 299
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:00

مدت : 05:00
کد: 41501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آوای یاران - برکات ماه مبارک رمضان در گفتار نبی مکرم اسلام            تعداد استفاده : 306
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:26

مدت : 03:26
کد: 41500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آوای یاران - در خصوص ماه مبارک رمضان 1            تعداد استفاده : 303
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:36

مدت : 14:36
کد: 41499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آوای یاران - در خصوص ماه مبارک رمضان 2            تعداد استفاده : 307
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:36

مدت : 14:36
کد: 41498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آوای یاران - در خصوص ماه مبارک رمضان 3            تعداد استفاده : 308
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:04

مدت : 11:04
کد: 41497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آوای یاران - قرآن کریم 1            تعداد استفاده : 291
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:30

مدت : 18:30
کد: 41496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آوای یاران - قرآن کریم 2            تعداد استفاده : 299
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:00

مدت : 10:00
کد: 41495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آوای یاران - قرآن کریم 3            تعداد استفاده : 297
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:58

مدت : 15:58
کد: 41494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حقوق شیعیان در حدیث امام صادق علیه السلام - حقوق مردم 1            تعداد استفاده : 304
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:20

مدت : 18:20
کد: 41493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حقوق شیعیان در حدیث امام صادق علیه السلام - بررسی حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام مبنی بر حقوق شیعیان 1            تعداد استفاده : 301
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:05

مدت : 16:05
کد: 41492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حقوق شیعیان در حدیث امام صادق علیه السلام - حقوق مردم 2            تعداد استفاده : 306
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:15

مدت : 12:15
کد: 41491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شهید آیت الله صدوقی-بررسی حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام مبنی بر حقوق شیعیان 2            تعداد استفاده : 310
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:21

مدت : 14:21
کد: 41490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حقوق شیعیان در حدیث امام صادق علیه السلام - بررسی حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام مبنی بر حقوق شیعیان 3            تعداد استفاده : 307
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:48

مدت : 15:48
کد: 41489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,774,051