خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقری

حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقری

حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقری

   تعداد 377
99-11-24- شناخت مقام حضرت زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-11-17- شناخت مقام حضرت زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 35
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-11-03- شرح آیات امامت در قرآن کریم            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-10-26- شرح آیات امامت در قرآن کریم            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-10-19- شرح آیات امامت در قرآن کریم            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-10-12- شرح آیات امامت در قرآن کریم            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-10-05- شرح آیات امامت در قرآن کریم            تعداد استفاده : 17
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-09-21- شرح آیات امامت در قرآن کریم            تعداد استفاده : 16
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-09-14- شرح آیات امامت در قرآن کریم            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-09-07- تفسیر سوره حجرات            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-08-23- تفسیر سوره حجرات            تعداد استفاده : 18
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-08-16- تفسیر سوره حجرات            تعداد استفاده : 17
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-08-09- تفسیر سوره حجرات            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113394
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-08-02- تفسیر سوره حجرات            تعداد استفاده : 28
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-07-25- تفسیر سوره حجرات            تعداد استفاده : 25
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-07-18- تفسیر سوره حجرات            تعداد استفاده : 21
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-07-11- تفسیر سوره حجرات            تعداد استفاده : 19
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-07-04- تفسیر سوره حجرات            تعداد استفاده : 24
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-06-28- تفسیر سوره حجرات            تعداد استفاده : 19
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-06-21-تفسير سوره حجرات            تعداد استفاده : 24
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-06-14-تفسير سوره حجرات            تعداد استفاده : 19
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-05-31-تفسير سوره حجرات            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-05-24-تفسير سوره حجرات            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-05-18-ابعاد مهم مساله ابلاغ در روز عيد غدير            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113326
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-21-تفسير سوره حجرات            تعداد استفاده : 18
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-20-تفسير سوره حجرات            تعداد استفاده : 20
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-19-تفسير سوره حجرات            تعداد استفاده : 17
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-18-تفسير سوره حجرات            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113241
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-17-تفسير سوره حجرات            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-16-تفسير سوره حجرات            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-15-تفسير سوره حجرات            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-14-تفسير سوره حجرات            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-13-آشنايي با تفسير سوره ي حجرات            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-12-آشنايي با تفسير سوره ي حجرات            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-11-آشنايي با تفسير سوره ي حجرات            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-10-آشنايي با تفسير سوره ي حجرات            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-09-نکاتي جهت بهره مندي از ماه رمضان            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-08-نکاتي جهت بهره مندي از ماه رمضان            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-02-07-نکاتي جهت بهره مندي از ماه رمضان            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-01-15-فرصت هاي معنوي            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
99-01-08-فرصت هاي معنوي            تعداد استفاده : 17
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
98-09-16- ويژه وفات حضرت معصومه (س)            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 113107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-12-12-معرفي ياران اميرالمومنين علي عليه السلام            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-03-24-شرح دعاي پر فضيلت افتتاح در جوار حرم مطهر امام رضا عليه السلام            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-03-17-نگاه عميق به حقيقت شب قدر            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-03-10-شرح دعاي پر فضيلت افتتاح            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-03-03-شرح دعاي پر فضيلت افتتاح            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-02-27-اهميت دعا و شرح دعاي پر فضيلت افتتاح            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-02-20- تکاليف ما نسبت به وجود مقدس نبي گرامي اسلام در قرآن کريم            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
97-01-03- قرآن کريم و وجود گرامي حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام            تعداد استفاده : 17
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
96-08-04-گريه راه قرب به خدا و اهل بيت عليهم السلام            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
96-05-12-ويژه ولادت امام رضا (ع)            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
96-03-06-مقامات وجودي نبي اکرم صلي الله عليه و آله و سلم            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
96-02-28-نکاتي از مناجات شعبانيه            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
96-02-21-نکاتي از مناجات شعبانيه            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
96-02-14-نکاتي از مناجات شعبانيه            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
96-02-07-نکاتي از سوره مبارکه علق            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
96-01-31- نکاتي از سوره مبارکه علق            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
95-08-30-ابعاد زيارت اربعين            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
95-01-12- آداب انس با قرآن کریم            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-10-26 - تفسير سور جزء سي قرآن کريم            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-10-19 - تفسير سور جزء سي قرآن کريم            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-10-12 - تفسير سور جزء سي قرآن کريم            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-10-05 - تفسير سور جزء سي قرآن کريم            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-09-28 - تفسير سور جزء سي قرآن کريم            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-09-14 - تفسير سور جزء سي قرآن کريم            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-09-07 - تفسير سور جزء سي قرآن کريم            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-08-30 - تفسير سور جزء سي قرآن کريم            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-08-23 - تفسير سور جزء سي قرآن کريم            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-08-16 - تفسير سور جزء سي قرآن کريم            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-08-09 - واقعه کربلا در قرآن            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-08-03 - هدف قيام امام حسين            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-07-25 - تفسير سور جزء سي            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-07-18 - تفسير سور جزء سي            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-07-11 - واقعه غدير            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-06-28 - تفسير سور جزء سي            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-06-21 - تفسير سور جزء سي            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-06-14 - تفسير سور جزء سي            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-06-07 - تفسير سور جزء سي            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-05-31 - تفسير سور جزء سي            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-05-24 - تفسير سور جزء سي            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-05-17 - تفسير سور جزء سي            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-05-10-تفسير سور جزء سي            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-05-03 - تفسير آياتي از جزء 30            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-04-20 - تفسير آياتي از جزء 24            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-04-13-تفسير آياتي از جزء 17            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-04-06-تفسير آياتي از جزء 10            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-03-30-تفسير آياتي از جزء 3            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-03-23-شرح مناجات شعبانيه            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-03-16-شرح مناجات شعبانيه            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-03-09- ذکر            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112063
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-03-02- ذکر            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-02-19- ذکر            تعداد استفاده : 16
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-02-05- ذکر            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-01-29- ذکر            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-01-22-تفسير سوره کوثر            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
94-01-15- تفسير سوره نازعات            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
93-12-23-( تفسير سوره نازعات)            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
93-12-16-( تفسير سوره نازعات)            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
93-12-09-( شرح آيات جزء 30)            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : صوت سخنرانی روزهای جمعه حوالی ساعت شش صبح از شبکه سه سیما

مدت :
کد: 112010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,073,520,843