خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - دعای شخص مهموم و بلیّه رسیده- با ترجمه- بصورت تصویری

دعای شخص مهموم و بلیّه رسیده

يازدهم دعاي شخص مهموم و آن كسي كه بليّه به او رسيده و چاره اش قطع گشته در شب جمعه چون از نماز عشاء فارغ شود بگويد:

لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ
هیچ خدایی جز تو نیست
تو منزه هستی و من از ستمکاران بودم
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 0

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,190,181