خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - دعای درد خاصره- با ترجمه- بصورت تصویری

دعای درد خاصره

نهم براي درد خاصره يعني تهيگاه روايت شده كه چون فارغ شدي از نماز بگذار دست خود را بر موضع سجود خود پس بكش بر روي خاصره و بخوان آخر سوره قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ را اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً تا آخر سوره مباركه
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 0

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,231,402