خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - دعا برای خنازیر- با ترجمه- بصورت تصویری

دعا برای خنازیر

پنجم روايت شده كه براي خنازير مكرّر بگوئيد

يا رَؤُفُ يا رَحيمُ يا رَبِّ يا سَيِّدي
ای رئوف ای مهربان ای پروردگار ای آقا
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 0

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,923,598