خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - بیستم - دعای برای رفع شدت- با ترجمه- بصورت تصویری

بیستم - دعای برای رفع شدت

از كتاب تعبير الرّؤيا تصنيف شيخ كليني منقول است كه وَشّا از حضرت امام رضا عليه السلام روايت كرده كه فرمود ديدم پدرم را در خواب كه فرمود اي فرزند من هرگاه در شدّتي واقع شدي بسيار بگو يا رَؤُفُ يا رَحيمُ پس حضرت فرمود آنچه ما در خواب مي بينيم همچنان است كه در بيداري ببينيم .
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1758

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,582,441