خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - به جهت جرب و دمّل و قوباء- با ترجمه- بصورت تصویری

به جهت جرب و دمّل و قوباء

و آن جوشي است در بدن يا خارش بسيار كه آن را داد گويند روايت شده كه بخوانند بر او و بنويسند و بر او آويزان كنند

بِسْمِ اللَّهِ
بنام خدای

الرَّحْمنِ الرَّحيمِ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ
بخشاینده مهربان و داستان سخن بد چون درخت بدی است که کنده شده از روی زمین قرار ندارد

(سوره ابراهيم 27) تا آخر آيه

مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فيها نُعيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً
از آن آفریدیم تان و در آن بازگردانیم تان و از آن برون آوریم تان بار

اُخْري اَللَّهُ اَكْبَرُ وَ اَنْتَ لاتُكَبَّرُ اَللَّهُ يَبْقي وَ اَنْتَ لاتَبْقي وَاللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْئٍ
دیگر
خدا بزرگتر است و تو بزرگ نیستی خدا بماند و تو نمانی و خدا بر هر چیز

قَديرٌ
توانا است
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1640 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1641

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,193,539