خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - نماز گرسنه- با ترجمه- بصورت تصویری

نماز گرسنه

از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه هر كه گرسنه باشد وضو بگيرد و دو ركعت نماز گذارد و بگويد:

يا رَبِّ اِنّي جائِعٌ فَاَطْعِمْني
پروردگارا من گرسنه ام غذایم ده

و در روايت ديگر بگويد:

رَبِّ اَطْعِمْني فَاِنّي جائِعٌ
پروردگارا غذایم ده که من گرسنه ام

پس بدرستي كه حقّ سبحانه و تعالي او را در ساعت طعام دهد.
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1578

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,796,953