خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - روز آخر- با ترجمه- بصورت تصویری

روز آخر

ماه سنه دويست و سه به قول شيخ طبرسي و ابن أثير شهادت امام رضا عليه السلام واقع شده به انگور مسموم سن مباركش به پنجاه و پنج رسيده بود و قبر شريفش واقع شده در خانه حميد بن قحطبة در قريه سناباد از ارض طوس و در آن خانه است قبر رشيد نيز.
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 727 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 728

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,580,153