خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - روز بیست و پنجم- با ترجمه- بصورت تصویری

روز بیست و پنجم

سنه صد و هشتاد و سه شهادت حضرت موسي بن جعفر عليهما السلام به سن پنجاه و پنج سالگي در بغداد واقع شده و آن روزي است كه احزان آل محمد عليهم السلام و شيعيان ايشان تازه مي شود
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 374

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,073,527,327